• 11 Απριλίου, 2017

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (ANTIVIRUS)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (ANTIVIRUS)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (ANTIVIRUS) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Για την ανανέωση των αδειών χρήσης του λογισμικού Symantec Endpoint Protection V12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (ANTIVIRUS)

Μετάβαση στο περιεχόμενο