Διακήρυξη αριθμ. Δ.Σ/202/2015 Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκμίσθωση του Πορτοκαλεώνα του Νοσοκομείου

Διακήρυξη αριθμ. Δ.Σ/202/2015 Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκμίσθωση του Πορτοκαλεώνα του Νοσοκομείου

Διακήρυξη αριθμ. Δ.Σ/202/2015 Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκμίσθωση του Πορτοκαλεώνα του Νοσοκομείου 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο