• 6 Αυγούστου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 88 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για Ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες «Προστασίας από ακτινοβολία (Ακτινοπροστασία)»(CPV:90721600-3)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 88 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για Ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες «Προστασίας από ακτινοβολία (Ακτινοπροστασία)»(CPV:90721600-3)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 88 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για Ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες «Προστασίας από ακτινοβολία (Ακτινοπροστασία)»(CPV:90721600-3) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο