• 28 Ιανουαρίου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.Δ.Σ. 4/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ ΜΕ ΓΑΖΑ» του Γ.Ν. Α

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.Δ.Σ. 4/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ ΜΕ ΓΑΖΑ» του Γ.Ν. Α

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.Δ.Σ. 4/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ ΜΕ ΓΑΖΑ» του Γ.Ν. Α 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο