• 14 Μαΐου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 40/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Ανάδειξη αναδόχου για: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ Σ ΗΛΕΚΤ. ΕΓΚ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ,ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 40/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Ανάδειξη αναδόχου για: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ Σ ΗΛΕΚΤ. ΕΓΚ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ,ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 40/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Ανάδειξη αναδόχου για: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ Σ ΗΛΕΚΤ. ΕΓΚ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ,ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο