ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 3/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για προμ. «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ( ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 3/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για προμ. «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ( ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 3/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για προμ. «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ( ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)» 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο