• 2 Απριλίου, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 25/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» (CPV:33141200-2)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 25/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» (CPV:33141200-2)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 25/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» (CPV:33141200-2) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο