ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 25/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» (CPV:33141200-2)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 25/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» (CPV:33141200-2)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 25/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» (CPV:33141200-2) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚ 25/2020
TEYD

Συνημμένα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο