ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 26/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ –ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ» (CPV 33141110-4

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 26/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ –ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ» (CPV 33141110-4

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 26/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ –ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ» (CPV 33141110-4 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

TEYD
ΔΙΑΚ 26/2020

Συνημμένα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο