• 15 Ιανουαρίου, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 2 /2018 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAI ΣΥΝΤΗΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΛ. KAI ΜΗΧΑΝΟΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΑΡΤΑΣ , ΚΕ. Φ.Ι. ΑΠ. ΑΡΤΑΣ ,ΤΟΥ ΞΕΝ. ΜΕΛΙΣΑΝΘΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤ. ΔΙΑΜ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 2 /2018 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAI ΣΥΝΤΗΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΛ. KAI ΜΗΧΑΝΟΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΑΡΤΑΣ , ΚΕ. Φ.Ι. ΑΠ. ΑΡΤΑΣ ,ΤΟΥ ΞΕΝ. ΜΕΛΙΣΑΝΘΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤ. ΔΙΑΜ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 2 /2018 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ KAI ΣΥΝΤΗΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΛ. KAI ΜΗΧΑΝΟΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΑΡΤΑΣ , ΚΕ. Φ.Ι. ΑΠ. ΑΡΤΑΣ ,ΤΟΥ ΞΕΝ. ΜΕΛΙΣΑΝΘΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤ. ΔΙΑΜ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο