• 23 Ιουνίου, 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚ Δ.Σ 102/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚ Δ.Σ 102/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚ Δ.Σ 102/2016 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο