• 29 Απριλίου, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 40/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 40/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 40/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ » 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο