• 1 Μαρτίου, 2017

ΜΙΝΙ CALL 1η προσκληση «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ (CPV 33141114-2),ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΑΖΑ (CPV 33141119-7),ΓΑΖΑ ΜΕ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ (CPV 33141114-2) »

ΜΙΝΙ CALL 1η προσκληση «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ (CPV 33141114-2),ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΑΖΑ (CPV 33141119-7),ΓΑΖΑ ΜΕ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ (CPV 33141114-2) »

ΜΙΝΙ CALL 1η προσκληση «ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ (CPV 33141114-2),ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΑΖΑ (CPV 33141119-7),ΓΑΖΑ ΜΕ ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ (CPV 33141114-2) » 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο