ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 58/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια « Ουρολογικών Υλικών» (CPV:33141230-1)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 58/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια « Ουρολογικών Υλικών» (CPV:33141230-1)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 58/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια « Ουρολογικών Υλικών» (CPV:33141230-1) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο