• 8 Μαΐου, 2019

ΔΙΑΚ. Αριθ. Δ.Σ. 35/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Ανάδειξη Αναδόχου για Υπηρεσίες «1)ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2008 ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015

ΔΙΑΚ. Αριθ. Δ.Σ. 35/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Ανάδειξη Αναδόχου για Υπηρεσίες «1)ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2008 ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015

ΔΙΑΚ. Αριθ. Δ.Σ. 35/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Ανάδειξη Αναδόχου για Υπηρεσίες «1)ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2008 ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2015 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο