• 10 Μαΐου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 36/2019 ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. Για την προμήθεια «Ενός (1) Δωδεκακάναλου Ηλεκτροκαρδιογράφου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 36/2019 ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. Για την προμήθεια «Ενός (1) Δωδεκακάναλου Ηλεκτροκαρδιογράφου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 36/2019 ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. Για την προμήθεια «Ενός (1) Δωδεκακάναλου Ηλεκτροκαρδιογράφου» 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο