• 30 Σεπτεμβρίου, 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ TOY ΘΕΡΜΟΜΕΤΡOY ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΚΑΙ ΑΚΙΔΑΣ RAYTEC (RAYFPZEV) (TEM.1) KAI TOY ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ ΑΚΙΔΑΣ ETILTD (THERMAMITE 5) (TEM.1) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ HACCP.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ TOY ΘΕΡΜΟΜΕΤΡOY ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΚΑΙ ΑΚΙΔΑΣ RAYTEC (RAYFPZEV) (TEM.1) KAI TOY ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ ΑΚΙΔΑΣ ETILTD (THERMAMITE 5) (TEM.1) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ HACCP.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ TOY ΘΕΡΜΟΜΕΤΡOY ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΚΑΙ ΑΚΙΔΑΣ RAYTEC (RAYFPZEV) (TEM.1) KAI TOY ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ ΑΚΙΔΑΣ ETILTD (THERMAMITE 5) (TEM.1) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ HACCP. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο