Το Νοσοκομείο

Το Νοσοκομείο 1024 376 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Το Νοσοκομείο

Το Νοσοκομείο της πόλης της Άρτας ιδρύθηκε ως Ν.Π.Δ.Δ. το έτος 1945 με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Άρτας». Από της ιδρύσεώς του μέχρι και το έτος 1957 δεν στεγάζονταν σε δικό του κτίριο, οπότε και μεταστεγάστηκε σε ιδιόκτητο κτίριο που βρίσκεται σε έκταση 12.000,00 τ.μ. επί της οδού Αλεξάνδρου Ζάρα αριθμός 4 στην πόλη της Άρτας. Αργότερα έγιναν επεκτάσεις στο κτίριο και συνολικά μέχρι το έτος 1997 είχε εμβαδόν 3.100,00 τ.μ..

Το έτος 1990 άρχισε η κατασκευή νέου κτιρίου του Νοσοκομείου σε έκταση 30.000,00 τ.μ. στον λόφο Περάνθης Άρτας, στις παρυφές της πόλης της Άρτας και σε απόσταση περίπου 4 χλμ. από το κέντρο της και τελικά τον μήνα Απρίλιο του έτους 1997 μεταστεγάστηκε στο νέο κτίριο, εμβαδού 19.000,00 τ.μ. Το οικόπεδο του Νοσοκομείου περιβάλλεται από δάσος κωνοφόρων που δημιουργεί ένα φυσικό πνεύμονα γύρω από αυτό και διαμορφώνει ένα ενδιαφέρον και ήρεμο φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον ο λόφος Περάνθη δεσπόζει της ευρύτερης περιοχής και η θέα που προσφέρει είναι εκτεταμένη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.

Η εγκατάσταση του Νοσοκομείου στο νέο κτίριο έδωσε τη δυνατότητα για την λειτουργία νέων κλινικών και την εγκατάσταση νέων Ιατρικών τμημάτων. Εκσυγχρονίζεται πλήρως ο εξοπλισμός του με νέα ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια, αξονικό τομογράφο, ψηφιακό μαστογράφο κλπ. Το έτος 2007 ανεγέρθηκε εντός του οικοπέδου του Νοσοκομείου ιερός ναός με την ονομασία «Παναγιά η γιάτρισσα». Το ίδιο έτος έγινε επέκταση στο υπάρχον κτίριο, όπου στο νέο χώρο εγκαταστάθηκε και λειτουργεί το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου της βέλτιστης παροχής ιατρικής φροντίδας στους χρήστες των υπηρεσιών του Νοσοκομείου.Διοικητής του Νοσοκομείου είναι ο κύριος Γεώργιος Ελευθερίου Λάμπρος.

Μια συνοπτική περιγραφή της δυναμικότητας του Νοσκομείου για το 2010 είναι η πιο κάτω:

 • Ανεπτυγμένες κλίνες : 245
 • Ανθρώπινο δυναμικό: 513
 • Προϋπολογισμός 2010: 51.000.000,00 €

Αποστολή και ρόλος του Νοσοκομείου, όπως θεσμοθετούνται και οριοθετούνται καταστατικά και νομικά μέσω του Οργανισμού του, είναι:

 • Η παροχή στο πλαίσιο και στην έκταση της διάρθρωσης της Ιατρικής Υπηρεσίας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης ισότιμα για κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με του κανόνες του “Εθνικού Συστήματος Υγείας”
 • Η ανάπτυξη και η προαγωγή της ιατρικής έρευνας, καθώς και
 • Η εφαρμογή προγραμμάτων ειδίκευσης συνεχούς εκπαίδευσης γιατρών, καθώς και εκπαίδευσης και επιμόρφωσης λειτουργών άλλων κλάδων Υγείας

Αποστολή και ρόλος του Νοσοκομείου είναι η παροχή βέλτιστων υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και γενικότερα η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου.

Οργανόγραμμα 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Οργανόγραμμα

Ο ισχύων Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας περιγράφεται στο ΦΕΚ 1144, Τεύχος Β, του έτους 2009.

Η εξέλιξη του οργανογράμματος του Νοσκομείου φαίνεται στην πιο κάτω καταγραφή.

Κατάλογος τροποποιήσεων και συμπληρώσεων του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκοεμίου Άρτας:

 1. Β.Δ. 5/10-2-1956, ΦΕΚ 77/Α/1956
 2. Β.Δ. 466/1961, ΦΕΚ 118/Α/1961
 3. Β.Δ. 125/1970, ΦΕΚ 34/Α/1970
 4. Π.Δ. 915/1975, ΦΕΚ 291/Α/1975
 5. Π.Δ. 63/1978, ΦΕΚ 14/Α/1978
 6. Π.Δ. 1165/1981, ΦΕΚ 285/Α/1981
 7. Α3β/οικ. 14147/8-8-1986, ΦΕΚ 892/Α/1986
 8. ΦΕΚ 228/Β/1988, ΔΙΟΡΦΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
 9. Α3β/οικ.19386/7-12-1989, ΦΕΚ 905/Β/1989
 10. Α3β/οικ. 8594/28-5-1990, ΦΕΚ 355/Β/1990
 11. ΔΙΔΑΔ/Φ.12/29/26444, ΦΕΚ 495/Β/1990
 12. Υ4α/1742δις/1994, ΦΕΚ 995/Β/1995
 13. Υ4α/1189/2000, ΦΕΚ 281/Β/2001
 14. Υ4α/γ.π./3697/2003 ΦΕΚ 1494/Β/2003
 15. Υ4α/19336/05/27-5-2005 ΦΕΚ 761/Β/2005
 16. Υ4α/78401/2-2-2006, ΦΕΚ 171/Β/2006
 17. Y4a/108882/08, ΦΕΚ 1144/Β/2009

Διάρθρωση των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου

Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες, Αυτοτελή Τμήματα και Ειδικά Γραφεία:

Υπηρεσίες

 • Ιατρική
 • Νοσηλευτική
 • Διοικητική

Αυτοτελή Τμήματα

 • Τμήμα Πληροφορικής και Οργάνωσης

Ειδικά Γραφεία

 • Γραφείο Υποδοχής Ασθενών

Η Ιατρική Υπηρεσία διαρθρώνεται στους ακολουθους τομείς, οι οποίοι περιλαμβάνουν τμήματα και ειδικές μονάδες, καθώς επίσης περιλαμβάνει Διατομεακά Τμήματα και λοιπά Τμήματα:

 • Παθολογικός
 • Χειρουργικός
 • Εργαστηριακός
 • Ψυχικής Υγείας
 • Δημόσιας Υγείας
 • Διατομεακά Τμήματα Ημερήσιας Νοσηλίας και Τμήμα Επσιγόντων Περιστατικών
 • Λοιπά τμήματα Διαιτολογίας – Διατροφήςμ Κοινωνικής Εργασίας και Παραϊατρικού Προσωπικού

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διευθυνση και διαρθρώνεται σε τρείς τομείς:

 • 1ος Νοσηλευτικός Τομέας, που καλύπτει τα τμήματα και τις μονάδες του Παθολογικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας
 • 2ος Νοσηλευτικός Τομέας, που καλύπτει τα τμήματα και τις μονάδες του Χειρουργικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας
 • 3ος Νοσηλευτικός Τομέας, που καλύπτει τα τμήματα και τις μονάδες του Εργαστηριακού Τομέα, του Τομέα Ψυχικής Υγείας, του Τομέα Δημόσιας Υγείας και τα Διατομεακά Τμήματα της Ιατρικής Υπηρεσίας

Η Διοικητική Υπηρεσία αποτελεί Διευθυνση και διαρθρώνεται σε δύο Υποδιευθύνσεις:

 • Υποδιευθυνση Διοικητικού – Οικονομικού
 • Υποδιευθυνση Τεχνικού

Μιά γραφιστική αναπαράσταση του ισχύοντος οργανογράμματος μπορείτε να δείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Οργανόγραμμα

Διοίκηση 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Διοίκηση

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

Τα όργανα Διοικησης του Νοσoκομείου, με βάση τις διατάξεις του Ν.3329 του 2005, είναι:

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου
 2. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου απαρτίζεται από πέντε μέλη. Τον Διοικητή του Νοσοκομείου, που είναι και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον αιρετό εκπρόσωπο του Ιατρικού προσωπικού, τον αιρετό εκπρόσωπο των λοιπών εργαζομένων (πλην των ιατρών) καθώς και δύο μέλη που δεν ανήκουν στο προσωπικού του νοσοκομείου και ορίζονται με αντίστοιχη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας είναι ο κύριος Βασίλειος Μπαλάσκας.

Χώροι Νοσοκομείου 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Χώροι Νοσοκομείου

Μετάβαση στο περιεχόμενο