• 18 Φεβρουαρίου, 2013

Το Νοσοκομείο

Το Νοσοκομείο

Το Νοσοκομείο 1024 376 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Το Νοσοκομείο της πόλης της Άρτας ιδρύθηκε ως Ν.Π.Δ.Δ. το έτος 1945 με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Άρτας». Από της ιδρύσεώς του μέχρι και το έτος 1957 δεν στεγάζονταν σε δικό του κτίριο, οπότε και μεταστεγάστηκε σε ιδιόκτητο κτίριο που βρίσκεται σε έκταση 12.000,00 τ.μ. επί της οδού Αλεξάνδρου Ζάρα αριθμός 4 στην πόλη της Άρτας. Αργότερα έγιναν επεκτάσεις στο κτίριο και συνολικά μέχρι το έτος 1997 είχε εμβαδόν 3.100,00 τ.μ..

Το έτος 1990 άρχισε η κατασκευή νέου κτιρίου του Νοσοκομείου σε έκταση 30.000,00 τ.μ. στον λόφο Περάνθης Άρτας, στις παρυφές της πόλης της Άρτας και σε απόσταση περίπου 4 χλμ. από το κέντρο της και τελικά τον μήνα Απρίλιο του έτους 1997 μεταστεγάστηκε στο νέο κτίριο, εμβαδού 19.000,00 τ.μ. Το οικόπεδο του Νοσοκομείου περιβάλλεται από δάσος κωνοφόρων που δημιουργεί ένα φυσικό πνεύμονα γύρω από αυτό και διαμορφώνει ένα ενδιαφέρον και ήρεμο φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον ο λόφος Περάνθη δεσπόζει της ευρύτερης περιοχής και η θέα που προσφέρει είναι εκτεταμένη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.

Η εγκατάσταση του Νοσοκομείου στο νέο κτίριο έδωσε τη δυνατότητα για την λειτουργία νέων κλινικών και την εγκατάσταση νέων Ιατρικών τμημάτων. Εκσυγχρονίζεται πλήρως ο εξοπλισμός του με νέα ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια, αξονικό τομογράφο, ψηφιακό μαστογράφο κλπ. Το έτος 2007 ανεγέρθηκε εντός του οικοπέδου του Νοσοκομείου ιερός ναός με την ονομασία «Παναγιά η γιάτρισσα». Το ίδιο έτος έγινε επέκταση στο υπάρχον κτίριο, όπου στο νέο χώρο εγκαταστάθηκε και λειτουργεί το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου της βέλτιστης παροχής ιατρικής φροντίδας στους χρήστες των υπηρεσιών του Νοσοκομείου.Διοικητής του Νοσοκομείου είναι ο κύριος Γεώργιος Ελευθερίου Λάμπρος.

Μια συνοπτική περιγραφή της δυναμικότητας του Νοσκομείου για το 2010 είναι η πιο κάτω:

  • Ανεπτυγμένες κλίνες : 245
  • Ανθρώπινο δυναμικό: 513
  • Προϋπολογισμός 2010: 51.000.000,00 €

Αποστολή και ρόλος του Νοσοκομείου, όπως θεσμοθετούνται και οριοθετούνται καταστατικά και νομικά μέσω του Οργανισμού του, είναι:

  • Η παροχή στο πλαίσιο και στην έκταση της διάρθρωσης της Ιατρικής Υπηρεσίας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης ισότιμα για κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με του κανόνες του “Εθνικού Συστήματος Υγείας”
  • Η ανάπτυξη και η προαγωγή της ιατρικής έρευνας, καθώς και
  • Η εφαρμογή προγραμμάτων ειδίκευσης συνεχούς εκπαίδευσης γιατρών, καθώς και εκπαίδευσης και επιμόρφωσης λειτουργών άλλων κλάδων Υγείας

Αποστολή και ρόλος του Νοσοκομείου είναι η παροχή βέλτιστων υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και γενικότερα η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο