• 27 Δεκεμβρίου, 2021

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠ. ΠΡΩΤ.272898-12-2021 ΠΕΡΙ ΔΙΕΡΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΔΣ 90.2021 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠ. ΠΡΩΤ.272898-12-2021 ΠΕΡΙ ΔΙΕΡΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΔΣ 90.2021 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠ. ΠΡΩΤ.272898-12-2021 ΠΕΡΙ ΔΙΕΡΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΔΣ 90.2021 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠ. ΠΡΩΤ.272898-12-2021 ΠΕΡΙ ΔΙΕΡΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΔΣ 90.2021 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο