• 23 Δεκεμβρίου, 2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

45-15.12.2021 θέμα 1ο

Συνημμένα αρχεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο