• 21 Ιανουαρίου, 2015

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 3/2015

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 3/2015

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 3/2015 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο