• 30 Αυγούστου, 2023

Ανακοίνωση 2ης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» CPV:50421000-2 με κωδικό 2023DIAB27026 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ.

Ανακοίνωση 2ης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» CPV:50421000-2 με κωδικό 2023DIAB27026 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ.

Ανακοίνωση 2ης δημόσιας διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» CPV:50421000-2 με κωδικό 2023DIAB27026 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο