• 31 Αυγούστου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES (Ν4782/2021) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 15224:2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES (Ν4782/2021) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 15224:2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES (Ν4782/2021) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΝ 15224:2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ” 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο