• 1 Σεπτεμβρίου, 2011

99611-2011 Εγκύκλιος εντατικοποίηση ελέγχων σε σχολεία

99611-2011 Εγκύκλιος εντατικοποίηση ελέγχων σε σχολεία

99611-2011 Εγκύκλιος εντατικοποίηση ελέγχων σε σχολεία 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

«Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία ημερήσια και νυχτερινά όλων των βαθμίδων και των ειδικών κατηγοριών, ιδιωτικών και δημόσιων και στους βρεφονηπιακούς- παιδικούς σταθμούς δημόσιους και ιδιωτικούς»

99611-2011 Εγκύκλιος εντατικοποίηση ελέγχων σε σχολεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο