• 15 Σεπτεμβρίου, 2011

6η Εγκύκλιος κέντρα διασκέδασης

6η Εγκύκλιος κέντρα διασκέδασης

6η Εγκύκλιος κέντρα διασκέδασης 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Αποστολή της υπ. Αριθμ. 93828/18-8-2011 (ΦΕΚ. 2026/τβ/12-9-2011)ΚΥΑ «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης, με μουσική άνω των 300 τμ.»

6η εγκυκλιος κεντρα διασκεδασης

Μετάβαση στο περιεχόμενο