Διευκρινήσεις του δημόσιου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Διαφόρου με αριθμ. Διακήρυξης Δ. Σ. /9/2012

Διευκρινήσεις του δημόσιου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Διαφόρου με αριθμ. Διακήρυξης Δ. Σ. /9/2012

Διευκρινήσεις του δημόσιου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Διαφόρου με αριθμ. Διακήρυξης Δ. Σ. /9/2012 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

<<Διευκρινήσεις του δημόσιου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Διαφόρου με αριθμ. Διακήρυξης Δ. Σ. /9/2012>>, σε εφαρμογή του από 14-03-2012 έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του ανωτέρω διαγωνισμού.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΙΔΩΝ Διακ. Υγειονομικού με αριθ. Δ.Σ.9

Μπόκος Γιώργος

All stories by:Μπόκος Γιώργος
Μετάβαση στο περιεχόμενο