• 9 Μαΐου, 2012

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΔΣ75/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΔΣ75/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΔΣ75/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Διευκρινήσεις για το διαγωνισμό για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών εξετάσεων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού με αριθμ. Διακήρυξης
Δ. Σ. /75/2012

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Διακ. 75 ΑΝΤΙΔ. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο