ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΣ 74 /2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΣ 74 /2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΣ 74 /2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Διευκρινήσεις του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλώσιμου Υλικού Εργαστηρίων Πλην Αντιδραστηρίων σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 8460/22-5-2012 διευκρινιστικής επιστολής της επιτροπής σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού .

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΣ 74 ΠΛΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Μπαρτζώκα Σπυριδούλα

All stories by:Μπαρτζώκα Σπυριδούλα
Μετάβαση στο περιεχόμενο