• 30 Μαρτίου, 2012

ΔΣ60/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΣ60/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΣ60/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. / 60/ 2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια Τροφίμων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή & ποσοστό έκπτωσης κατά περίπτωση.

ΤΡΟΦΙΜΑ – Χ.Τ. – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο