• 27 Αυγούστου, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 72 /2018 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KATΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ: ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ, CPV: 15321000-4 , 15551000-5, 15511000-3 κ.λ.π , ΜΕ ΚΡ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 72 /2018 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KATΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ: ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ, CPV: 15321000-4 , 15551000-5, 15511000-3 κ.λ.π , ΜΕ ΚΡ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 72 /2018 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KATΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ: ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ, CPV: 15321000-4 , 15551000-5, 15511000-3 κ.λ.π , ΜΕ ΚΡ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο