• 27 Μαρτίου, 2012

ΔΣ50/2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΔΣ50/2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΔΣ50/2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ /50/2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια : ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – Χ.Τ. – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο