• 15 Δεκεμβρίου, 2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ / 182 /2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΚΑΥΣΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης :Ποσοστό έκπτωσης επί τοις%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ / 182 /2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΚΑΥΣΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης :Ποσοστό έκπτωσης επί τοις%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ / 182 /2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΚΑΥΣΙΜΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης :Ποσοστό έκπτωσης επί τοις% 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο