• 30 Ιανουαρίου, 2012

ΔΣ14/2012 Ανάδειξη Αναδόχου Απεντόμωσης-Απολύμανσης-Μυοκτονίας & Μικροβιοκτονίας των χώρων του Γ. Ν. Άρτας Κ.Υγείας –Αγροτικά Ιατρεία-Ξενώνας Ψυχαργώς

ΔΣ14/2012 Ανάδειξη Αναδόχου Απεντόμωσης-Απολύμανσης-Μυοκτονίας & Μικροβιοκτονίας των χώρων του Γ. Ν. Άρτας Κ.Υγείας –Αγροτικά Ιατρεία-Ξενώνας Ψυχαργώς

ΔΣ14/2012 Ανάδειξη Αναδόχου Απεντόμωσης-Απολύμανσης-Μυοκτονίας & Μικροβιοκτονίας των χώρων του Γ. Ν. Άρτας Κ.Υγείας –Αγροτικά Ιατρεία-Ξενώνας Ψυχαργώς 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 14 / 2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την Ανάδειξη Αναδόχου Απεντόμωσης-Απολύμανσης-Μυοκτονίας &
Μικροβιοκτονίας των χώρων του Γ. Ν. Άρτας Κ.Υγείας –Αγροτικά Ιατρεία-Ξενώνας Ψυχαργώς ΤΕΕ Α΄Κύκλου & Κε.Φ.Ι.Απ. Άρτας ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΟΛΥΜ 2011 – Χ.Τ. – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο