• 2 Απριλίου, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 32 /2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για Yπηρεσίες Απολύμανσης και Εξολόθρευσης (CPV : 90921000-9) στους χώρους του Γ.Ν ΑΡΤΑΣ,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 32 /2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για Yπηρεσίες Απολύμανσης και Εξολόθρευσης (CPV : 90921000-9) στους χώρους του Γ.Ν ΑΡΤΑΣ,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 32 /2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για Yπηρεσίες Απολύμανσης και Εξολόθρευσης (CPV : 90921000-9) στους χώρους του Γ.Ν ΑΡΤΑΣ, 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο