• 9 Ιουλίου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 78/2019Για Ανάδειξη αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ» , (CPV: 90921000-9), στους χώρους του Γ.Ν. Άρτας, ΚΕ.ΦΙ.ΑΠ Άρτας, Ξενώνας Ψυχαργώς, Δ.Ι.Ε.Κ. Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 78/2019Για Ανάδειξη αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ» , (CPV: 90921000-9), στους χώρους του Γ.Ν. Άρτας, ΚΕ.ΦΙ.ΑΠ Άρτας, Ξενώνας Ψυχαργώς, Δ.Ι.Ε.Κ. Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 78/2019Για Ανάδειξη αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ» , (CPV: 90921000-9), στους χώρους του Γ.Ν. Άρτας, ΚΕ.ΦΙ.ΑΠ Άρτας, Ξενώνας Ψυχαργώς, Δ.Ι.Ε.Κ. Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο