• 10 Νοεμβρίου, 2021

Κατάθεση προσφορών για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ) (CPV:79212100-4) του Γ. Ν. Άρτας, για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης (προαίρεσης) Συνολικού προϋπολογισμού: 2.666,00€συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος, ενώ η συνολική αξία της σύμβασης για τα δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των 5.322,00€ συμπερ. Φ.Π.Α.

Κατάθεση προσφορών για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ) (CPV:79212100-4) του Γ. Ν. Άρτας, για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης (προαίρεσης) Συνολικού προϋπολογισμού: 2.666,00€συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος, ενώ η συνολική αξία της σύμβασης για τα δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των 5.322,00€ συμπερ. Φ.Π.Α.

Κατάθεση προσφορών για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ) (CPV:79212100-4) του Γ. Ν. Άρτας, για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης (προαίρεσης) Συνολικού προϋπολογισμού: 2.666,00€συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος, ενώ η συνολική αξία της σύμβασης για τα δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των 5.322,00€ συμπερ. Φ.Π.Α. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο