• 16 Μαρτίου, 2015

Συνοπτικός (Πρόχειρος) Μειοδοτικός Διαγωνισμός ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΠΟ R-22 ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ R407c ΤΩΝ ΔΥΟ ΨΥΚΤΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΡΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 36.900,00 € ΣΥΜΠΕΡ. Φ.Π.Α. ΚΩΔ.CP

Συνοπτικός (Πρόχειρος) Μειοδοτικός Διαγωνισμός ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΠΟ R-22 ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ R407c ΤΩΝ ΔΥΟ ΨΥΚΤΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΡΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 36.900,00 € ΣΥΜΠΕΡ. Φ.Π.Α. ΚΩΔ.CP

Συνοπτικός (Πρόχειρος) Μειοδοτικός Διαγωνισμός ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΠΟ R-22 ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ R407c ΤΩΝ ΔΥΟ ΨΥΚΤΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΡΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 36.900,00 € ΣΥΜΠΕΡ. Φ.Π.Α. ΚΩΔ.CP 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο