• 3 Ιουλίου, 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ SPLIT 12.000 BTU INVERTER Α΄ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ΑΔΑ 7Ι6Λ4690ΒΒ-Ο31

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ SPLIT 12.000 BTU INVERTER Α΄ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ΑΔΑ 7Ι6Λ4690ΒΒ-Ο31

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ SPLIT 12.000 BTU INVERTER Α΄ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ΑΔΑ 7Ι6Λ4690ΒΒ-Ο31 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο