• 22 Απριλίου, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ . 36 /2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προμήθεια Φιαλών Ιατρικών αερίων» (CPV: 44612100-4)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ . 36 /2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προμήθεια Φιαλών Ιατρικών αερίων» (CPV: 44612100-4)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ . 36 /2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προμήθεια Φιαλών Ιατρικών αερίων» (CPV: 44612100-4) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο