• 22 Απριλίου, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 34/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»(CPV 33141800-8),

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 34/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»(CPV 33141800-8),

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 34/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»(CPV 33141800-8), 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο