• 24 Νοεμβρίου, 2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΓια την Ανάδειξη Αναδόχου για Υπηρεσίες OIKONOMIKOY ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ) του Γ.Ν. Άρτας (CPV 79212100-4),

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΓια την Ανάδειξη Αναδόχου για Υπηρεσίες OIKONOMIKOY ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ) του Γ.Ν. Άρτας (CPV 79212100-4),

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΓια την Ανάδειξη Αναδόχου για Υπηρεσίες OIKONOMIKOY ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ) του Γ.Ν. Άρτας (CPV 79212100-4), 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο