• 4 Ιουλίου, 2013

Υποδιεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού

Υποδιεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού

Υποδιεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Η Υποδιεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού περιλαμβάνει τα πιο κάτω Τμήματα και αυτοτελή Γραφεία:

  • Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Γραμματείας
  • Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων
  • Κίνησης Ασθενών
  • Οικονομικού
  • Επιστασίας (Αυτοτελές Γραφείο)
  • Ιματισμού (Αυτοτελές Γραφείο)
Μετάβαση στο περιεχόμενο