• 28 Σεπτεμβρίου, 2017

Στοιχεία εκτέλεσης του Προυπολογισμού της οργανικής μονάδος ¨ΓΝ Άρτας” από 01-01-2017 έως 31-08-2017

Στοιχεία εκτέλεσης του Προυπολογισμού της οργανικής μονάδος ¨ΓΝ Άρτας” από 01-01-2017 έως 31-08-2017

Στοιχεία εκτέλεσης του Προυπολογισμού της οργανικής μονάδος ¨ΓΝ Άρτας” από 01-01-2017 έως 31-08-2017 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο