• 22 Σεπτεμβρίου, 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μιας (1) μεταλλικής, δίφυλλης ντουλάπας, για τις ανάγκες του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γ. Ν. Άρτας, ώστε να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες αρχείου προσωπικού Μητρώων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μιας (1) μεταλλικής, δίφυλλης ντουλάπας, για τις ανάγκες του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γ. Ν. Άρτας, ώστε να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες αρχείου προσωπικού Μητρώων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μιας (1) μεταλλικής, δίφυλλης ντουλάπας, για τις ανάγκες του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γ. Ν. Άρτας, ώστε να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες αρχείου προσωπικού Μητρώων 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο