• 30 Οκτωβρίου, 2015

EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Μιας (1) μεταλλικής, δίφυλλης ντουλάπας, διαστάσεων(ύψος ) 1,95 Χ 1,00 (μήκος) Χ 0,45 (πλάτος) με τέσσερα (4) ράφια για τις ανάγκες του Τμήμ. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γ. Ν. Άρτας

EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Μιας (1) μεταλλικής, δίφυλλης ντουλάπας, διαστάσεων(ύψος ) 1,95 Χ 1,00 (μήκος) Χ 0,45 (πλάτος) με τέσσερα (4) ράφια για τις ανάγκες του Τμήμ. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γ. Ν. Άρτας

EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Μιας (1) μεταλλικής, δίφυλλης ντουλάπας, διαστάσεων(ύψος ) 1,95 Χ 1,00 (μήκος) Χ 0,45 (πλάτος) με τέσσερα (4) ράφια για τις ανάγκες του Τμήμ. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γ. Ν. Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο