• 2 Ιουλίου, 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Α) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 4.444,96 € ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. Β)ΛΑΜΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 1.334,14 € ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. Γ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 3.593,52 € ΣΥΜΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Α) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 4.444,96 € ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. Β)ΛΑΜΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 1.334,14 € ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. Γ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 3.593,52 € ΣΥΜΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Α) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 4.444,96 € ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. Β)ΛΑΜΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 1.334,14 € ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. Γ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 3.593,52 € ΣΥΜΠΕ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο