• 2 Ιουλίου, 2015

Διευκρινήσεις σχετικά με τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για Υπηρεσίες Εσωτερικού Διαχειριστικού Ελέγχου με αριθ. Διακήρυξης Δ. Σ. /98/2015

Διευκρινήσεις σχετικά με τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για Υπηρεσίες Εσωτερικού Διαχειριστικού Ελέγχου με αριθ. Διακήρυξης Δ. Σ. /98/2015

Διευκρινήσεις σχετικά με τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για Υπηρεσίες Εσωτερικού Διαχειριστικού Ελέγχου με αριθ. Διακήρυξης Δ. Σ. /98/2015 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο