ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΠΑΞ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ(1) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗXΑΝΗΜΑΤΟΣ DRAEGER ,MODEL:PRIMUS ΜΕ S/N:ARWK-0160 ,ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΠΑΞ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ(1) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗXΑΝΗΜΑΤΟΣ DRAEGER ,MODEL:PRIMUS ΜΕ S/N:ARWK-0160 ,ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΠΑΞ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ(1) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗXΑΝΗΜΑΤΟΣ DRAEGER ,MODEL:PRIMUS ΜΕ S/N:ARWK-0160 ,ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τσώλα Παναγιώτα

All stories by:Τσώλα Παναγιώτα
Μετάβαση στο περιεχόμενο