• 28 Ιουλίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 9/2020 ΕΠΥ 4/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ CPV 33690000-3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 9/2020 ΕΠΥ 4/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ CPV 33690000-3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 9/2020 ΕΠΥ 4/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ CPV 33690000-3 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο