• 28 Ιουλίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΥ 2/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ CPV 33690000-3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΥ 2/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ CPV 33690000-3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΥ 2/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ CPV 33690000-3 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο